Chủ nghĩa đế quốc Anh được mệnh danh là gì? Chủ nghĩa đế quốc Anh hay còn gọi là chủ nghĩa đế quốc thực dân, nước Anh có một hệ thống thuộc địa rộng lớn, được mệnh danh là đế chế mặt trời không bao giờ lặn trải dài từ Niu Di-lân, Ô-xtrây-li-a, Ấn Độ, Ai Cập, Xu-đăng, Nam Phi, Ca-na-đa và nhiều vùng đất khác ở Châu Á, Châu Phi và các đảo của đại dương.

Câu hỏi:

Chủ nghĩa đế quốc Anh được mệnh danh là gì?

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.

C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.

D. Chủ nghĩa đế quốc bành trướng.

Đáp án đúng A.

Chủ nghĩa đế quốc Anh hay còn gọi là chủ nghĩa đế quốc thực dân, nước Anh có một hệ thống thuộc địa rộng lớn, được mệnh danh là đế chế mặt trời không bao giờ lặn trải dài từ Niu Di-lân, Ô-xtrây-li-a, Ấn Độ, Ai Cập, Xu-đăng, Nam Phi, Ca-na-đa và nhiều vùng đất khác ở Châu Á, Châu Phi và các đảo của đại dương.

Chủ nghĩa đế quốc là gì?

Chủ nghĩa đế quốc là hoạt động của giai cấp thống trị nhằm mở rộng quyền lực và ảnh hưởng của một quốc gia thông qua thực dân hóa bằng vũ lực hoặc các phương tiện tương tự khác. Theo đó, chủ nghĩa đế quốc cho phép các ý tưởng lan truyền nhanh chóng và tiến tới định hình thế giới đương đại.

Chủ nghĩa đế quốc còn được gọi là một hình thái kinh tế, chính trị và quân sự với quyền bá chủ toàn cầu, đại diện là các ông trùm độc quyền. Do đó, chủ nghĩa đế quốc cũng là một hình thức tiên tiến hơn của chủ nghĩa tư bản, bước tiếp theo trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Bản chất của chủ nghĩa đế quốc là gì?

Cùng với việc tìm hiểu chủ nghĩa đế quốc là gì, bạn cũng cần tìm hiểu về bản chất của chủ nghĩa đế quốc được thể hiện như thế nào? Từ đó, bản chất của chủ nghĩa đế quốc thể hiện ở hai mặt rõ ràng: bản chất kinh tế tài chính của chủ nghĩa đế quốc và bản chất chính trị của chủ nghĩa đế quốc.

Bản chất của chủ nghĩa đế quốc là gì? Trước hết, tính chất này được thể hiện trong nghiệp vụ kinh tế tài chính. Do đó, bản chất kinh tế và tài chính của chủ nghĩa đế quốc đó là độc quyền. Sự độc quyền này được thể hiện trong mọi mặt của đời sống kinh tế, tài chính do giai cấp thống trị là chủ nghĩa đế quốc nắm giữ và thống trị.

Cùng với đó, bản chất của chủ nghĩa đế quốc cũng được thể hiện trong nghề chính trị. Từ đó, bản chất này được thể hiện là phản dân chủ và hiếu chiến. Chủ nghĩa đế quốc về chính trị chỉ đề cao việc sử dụng vũ lực và chiến tranh để áp bức và thống trị con người trên thế giới. Vì vậy, chủ nghĩa đế quốc ngay từ khi xuất hiện đã trở thành mối nguy cơ, là mối nguy hiểm lớn đối với nhân loại.

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh

Từ vị trí hàng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp, đến cuối thế kỷ 19, nền công nghiệp Anh phát triển chậm hơn Hoa Kỳ và Đức. Nước Anh mất dần vị trí độc quyền công nghiệp, xuống vị trí thứ ba thế giới.

– Nguyên nhân chính là do nền công nghiệp ở Anh phát triển sớm, hàng loạt máy móc thiết bị dần trở nên lạc hậu. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa hơn là đầu tư, đổi mới và phát triển công nghiệp trong nước.

Mặc dù mất quyền bá chủ công nghiệp, Anh vẫn đứng đầu thế giới về xuất khẩu tư bản chủ nghĩa, thương mại và thuộc địa. Đầu thế kỷ XX, nhiều tổ chức độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời, dần dần chi phối toàn bộ đời sống kinh tế đất nước. Mạnh tay nhất là 5 ngân hàng ở London, chiếm 40% vốn đầu tư của Vương quốc Anh.

Về chính trị, Anh vẫn là một nước quân chủ lập hiến. Hai đảng – Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ thay nhau cầm quyền, bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản.

Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa là chính sách ưu tiên hàng đầu của giới cầm quyền ở Anh. Đến năm 1914, khi thế giới bị các nước đế quốc chia cắt, thuộc địa của Anh rộng 33 triệu km2 với 400 triệu dân, bằng 1/4 diện tích và 1/4 dân số thế giới, gấp 12 lần diện tích thuộc địa của Anh. Đức và 3 lần bị Pháp đô hộ.

– Chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”. Nước Anh có một hệ thống thuộc địa rộng lớn, được gọi là “đế chế mặt trời không bao giờ lặn”, trải dài từ New Zealand, Australia, Ấn Độ, Ai Cập và Sudan. , Nam Phi, Canada và nhiều vùng đất khác ở châu Á, châu Phi và các đảo giữa đại dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *