Mã ZIP, Mã bưu điện hay mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) là hệ thống mã được quy định bởi Liên minh bưu chính quốc tế (UPU), giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hàng hóa hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này. Từ giữa năm 2010 cho đến nay, Việt Nam đã chuyển sang sử dụng loại mã bưu chính 6 số được quy chuẩn để thay thế cho chuẩn 5 số trước đây.

Theo loại mã bưu điện quy chuẩn 6 số của Việt Nam được cập nhật mới nhất, Mã Zip Bắc Giang là 230000. Đây là Bưu cục cấp 1 Bắc Giang có địa chỉ tại Số 151, Đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.   

Mã ZIP Bắc Giang – Thành phố Bắc Giang

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bắc Giang Bắc Giang 230000 Bưu cục cấp 1 Bắc Giang Số 151, Đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 231482 Đại lý bưu điện Song Mai Đường 34, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 231340 Bưu cục cấp 3 Xương Giang Đường Ngã 3 Quán Thành, Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 231310 Bưu cục cấp 3 Dĩnh Kế Đường Giáp Hải, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 231460 Điểm BĐVHX Thọ Xương Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 231481 Điểm BĐVHX Song Mai Thôn Phúc Bé, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 234530 Điểm BĐVHX Núi Cốc Tổ Dân phố Đông Giang, Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 237460 Điểm BĐVHX Song Khê Thôn Song Khê, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 237410 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Ngò, Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 237440 Điểm BĐVHX Đồng Sơn Thôn Tân Mỹ, Xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 237470 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Thôn Mỹ Cầu, Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 231530 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Cừ Số 34, Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 230900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bắc Giang Đường Lương Văn Nắm, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 231520 Điểm BĐVHX Đa Mai Thôn Đọ, Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 231070 Hòm thư Công cộng Độc lập Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 231440 Đại lý bưu điện Phạm Ngọc Hân Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 231650 Hòm thư Công cộng độc lập Phố Mỹ Độ, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 231591 Đại lý bưu điện Trần Phú Đường Quang Trung, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 231592 Đại lý bưu điện Hà – Cầu Chui Đường Vương Văn Trà, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 231325 Đại lý bưu điện Tám Đường Giáp Hải, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 231151 Đại lý bưu điện Trung tâm GDTX Đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang
Bắc Giang Bắc Giang 231150 Bưu cục cấp 3 HCC Bắc Giang Đường Quảng trường 3/2 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang

Mã ZIP Bắc Giang – Huyện Hiệp Hòa

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236600 Bưu cục cấp 2 Hiệp Hòa Khu 3, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236930 Bưu cục cấp 3 Phố Hoa Khu Phố Hoa, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236790 Điểm BĐVHX Bách Nhẫn Thôn Bách Nhẫn, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236680 Điểm BĐVHX Gia Tư Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236630 Điểm BĐVHX Hoàng Thanh Thôn Ngọc Lâm, Xã Hoàng Thanh, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236690 Điểm BĐVHX Thanh Vân Thôn Thanh Vân, Xã Thanh Vân, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236611 Điểm BĐVHX Ngọc Sơn Thôn Ngọc Thành 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236900 Điểm BĐVHX Mai Trung Thôn Trung Hòa, Xã Mai Trung, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236760 Điểm BĐVHX Hòa Sơn Thôn Dậy, Xã Hoà Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236830 Điểm BĐVHX Thường Thắng Thôn Tân Hiệp, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236810 Điểm BĐVHX Lương Phong Thôn Đông, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 237030 Điểm BĐVHX Châu Minh Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236870 Điểm BĐVHX Danh Thắng Thôn Trung Phú, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236850 Điểm BĐVHX Hợp Thịnh Thôn Gò Pháo, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236740 Điểm BĐVHX Hoàng Vân Thôn Lạc Yên, Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236660 Điểm BĐVHX Hoàng Lương Thôn Đồng Hoàng, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 237040 Điểm BĐVHX Mai Đình Thôn Đông Trước, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236800 Điểm BĐVHX Quang Minh Thôn Hương Thịnh, Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236860 Điểm BĐVHX Đại Thành Thôn Bảo Mản, Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236880 Điểm BĐVHX Đoan Bái Thôn Tam Đồng, Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 237010 Điểm BĐVHX Hương Lâm Thôn Đông Lâm, Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236750 Điểm BĐVHX Thái Sơn Thôn Giang Tân, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236700 Điểm BĐVHX Đồng Tân Thôn Giang Đông, Xã Đồng Tân, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236920 Điểm BĐVHX Xuân Cẩm Thôn Cẩm Bào, Xã Xuân Cấm, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236791 Điểm BĐVHX Hùng Sơn Thôn Tân Sơn, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236980 Điểm BĐVHX Đông Lỗ Khu phố Lữ, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà
Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa 236734 Hòm thư Công cộng Độc lập Thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà

Mã ZIP Bắc Giang – Huyện Lạng Giang

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234000 Bưu cục cấp 2 Lạng Giang Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234570 Bưu cục cấp 3 Kép Xóm Sậm, Thị trấn Kép, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234460 Bưu cục cấp 3 Phố Giỏ Khu phố Giỏ, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234170 Bưu cục cấp 3 Quang Thịnh Thôn Cầu Đen, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234110 Điểm BĐVHX Hương Lạc Thôn 11 Xóm Tự, Xã Hương Lạc, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234270 Điểm BĐVHX Đào Mỹ Thôn Đồng Quang, Xã Đào Mỹ, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234190 Điểm BĐVHX An Hà Thôn 13 Phố Bằng, Xã An Hà, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234330 Điểm BĐVHX Dương Đức Thôn Chùa, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234380 Điểm BĐVHX Mỹ Thái Khu phố Triển, Xã Mỹ Thái, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234360 Điểm BĐVHX Phi Mô Thôn Phi Mô, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234400 Điểm BĐVHX Xương Lâm Thôn Nam Tiến, Xã Xương Lâm, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234500 Điểm BĐVHX Thái Đào Khu phố Thái Đào, Xã Thái Đào, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234250 Điểm BĐVHX Tiên Lục Thôn Giếng, Xã Tiên Lục, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234040 Điểm BĐVHX Tân Hưng Thôn Vĩnh Thịnh, Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234150 Điểm BĐVHX Tân Thịnh Thôn Đồng 1, Xã Tân Thịnh, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234210 Điểm BĐVHX Nghĩa Hòa Thôn Hạ, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234290 Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng Làng Nùa Thôn 3, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234230 Điểm BĐVHX Tân Thanh Thôn Mải Hạ, Xã Tân Thanh, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234440 Điểm BĐVHX Xuân Hương Trại Phúc Mãn, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234070 Điểm BĐVHX Hương Sơn Thôn Kép 11, Xã Hương Sơn, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234480 Điểm BĐVHX Đại Lâm Khu phố Đại Lâm, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234560 Điểm BĐVHX Nông Trường Cam Thôn Trường Thịnh, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234020 Điểm BĐVHX Yên Mỹ Thôn Yên Vinh, Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234171 Điểm BĐVHX Tân Lạc Thôn Tân Lạc, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234310 Điểm BĐVHX Mỹ Hà Thôn Trung Phố, Xã Mỹ Hà, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234473 Điểm BĐVHX Tam Sơn Thôn Tân Sơn, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang
Bắc Giang Huyện Lạng Giang 234011 Đại lý bưu điện Ngô Văn Lợi Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang

Mã ZIP Bắc Giang – Huyện Lục Nam

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bắc Giang Huyện Lục Nam 231800 Bưu cục cấp 2 Lục Nam Khu phố Đồi Ngô, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232020 Bưu cục cấp 3 Chợ Sàn Thôn Phố Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232320 Điểm BĐVHX Cẩm Lý Thôn Trại Giữa, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232060 Bưu cục cấp 3 Suối Mỡ Thôn Dùm, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 231970 Điểm BĐVHX Bảo Sơn Thôn Bảo Lộc, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232160 Điểm BĐVHX Lan Mẫu Thôn Trung An, Xã Lan Mẫu, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 231950 Điểm BĐVHX Bảo Đài Thôn Quê, Xã Bảo Đài, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232040 Điểm BĐVHX Cương Sơn Thôn An Nguyễn, Xã Cương Sơn, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 231850 Điểm BĐVHX Đông Phú Thôn Tân Tiến, Xã Đông Phú, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 231820 Điểm BĐVHX Tiên Hưng Thôn Chằm Mới, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232170 Điểm BĐVHX Huyền Sơn Thôn Chùa, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232210 Điểm BĐVHX Vô Tranh Thôn Gàng, Xã Vô Tranh, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232250 Điểm BĐVHX Bình Sơn Thôn Làng, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232350 Điểm BĐVHX Đan Hội Thôn Húi, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 231880 Điểm BĐVHX Đông Hưng Thôn Quan 1, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 231840 Điểm BĐVHX Tiên Nha Thôn Nghè 2, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 231990 Điểm BĐVHX Thanh Lâm Thôn Sơn Đình, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232000 Điểm BĐVHX Chu Điện Thôn Mẫu Sơn, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232200 Điểm BĐVHX Bắc Lũng Thôn Dẫm Đình, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232110 Điểm BĐVHX Khám Lạng Thôn Lưu, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232030 Điểm BĐVHX Thị Trấn Lục Nam Thôn Vườn Hoa, Thị Trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232130 Điểm BĐVHX Yên Sơn Thôn Nội Đình, Xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 231920 Điểm BĐVHX Tam Dị Thôn Thanh Giã 1, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232100 Điểm BĐVHX Trường Giang Thôn Tòng Lệnh, Xã Trường Giang, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232300 Điểm BĐVHX Vũ Xá Thôn Dăm, Xã Vũ Xá, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232280 Điểm BĐVHX Lục Sơn Thôn Hổ Lao, Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232230 Điểm BĐVHX Trường Sơn Thôn Lầm, Xã Trường Sơn, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232021 Điểm BĐVHX Phương Sơn Thôn Phương Lạn 1, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam
Bắc Giang Huyện Lục Nam 232251 Điểm BĐVHX Đồng Đỉnh Thôn Đồng Đỉnh, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam

Mã ZIP Bắc Giang – Huyện Lục Ngạn

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233000 Bưu cục cấp 2 Lục Ngạn Khu Minh Khai, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233170 Bưu cục cấp 3 Biển Động Khu phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233650 Bưu cục cấp 3 Đình Kim Thôn Kim 1, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233400 Điểm BĐVHX Tân Sơn Thôn Phố Chợ, Xã Tân Sơn, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233080 Điểm BĐVHX Hồng Giang Khu phố Kép, Xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233110 Bưu cục cấp 3 Phố Lim Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233020 Điểm BĐVHX Nghĩa Hồ Thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233130 Điểm BĐVHX Phì Điền Thôn Cầu Chét, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233040 Điểm BĐVHX Tân Quang Thôn Sàng Nội, Xã Tân Quang, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233140 Điểm BĐVHX Tân Hoa Thôn Thanh Văn 1, Xã Tân Hoa, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233730 Điểm BĐVHX Tân Mộc Thôn Tân Giáo, Xã Tân Mộc, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233540 Điểm BĐVHX Qúi Sơn Thôn Hai Mới, Xã Quí Sơn, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233520 Điểm BĐVHX Kiên Lao Thôn Cống, Xã Kiên Lao, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233280 Điểm BĐVHX Thanh Hải Thôn Lai Cách, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233430 Điểm BĐVHX Kiên Thành Thôn Bản Hạ, Xã Kiên Thành, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233610 Điểm BĐVHX Nam Dương Thôn Thủ Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233260 Điểm BĐVHX Phong Vân Thôn Cầu Nhạc, Xã Phong Vân, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233630 Điểm BĐVHX Mỹ An Thôn Ngọc Nương, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233060 Điểm BĐVHX Đồng Cốc Thôn Phong Đào, Xã Đồng Cốc, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233680 Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn Đồng Con 1, Xã Tân Lập, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233580 Điểm BĐVHX Phú Nhuận Thôn Quéo, Xã Phú Nhuận, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233710 Điểm BĐVHX Đèo Gia Thôn Ruồng, Xã Đèo Gia, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233190 Điểm BĐVHX Kim Sơn Thôn Tân Lập, Xã Kim Sơn, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233480 Điểm BĐVHX Cấm Sơn Thôn Bến, Xã Cấm Sơn, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233220 Điểm BĐVHX Phong Minh Thôn Cả, Xã Phong Minh, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233380 Điểm BĐVHX Hộ Đáp Thôn Đèo Trang, Xã Hộ Đáp, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233240 Điểm BĐVHX Xa Lý Thôn Xé, Xã Xa Lý, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233470 Điểm BĐVHX Sơn Hải Thôn Cầu Sắt, Xã Sơn Hải, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233490 Điểm BĐVHX Trù Hựu Thôn Hải Yên, Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233111 Điểm BĐVHX Giáp Sơn Thôn Hạ Long, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn
Bắc Giang Huyện Lục Ngạn 233340 Điểm BĐVHX Biên Sơn Thôn Hiệp Cát, Xã Biên Sơn, Huyện Lục Ngạn

Mã ZIP Bắc Giang – Huyện Sơn Động

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bắc Giang Huyện Sơn Động 232730 Điểm BĐVHX An Bá Tiểu Khu Thuộc Vá, Xã An Bá, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232660 Điểm BĐVHX Phúc Thắng Thôn Thước, Xã Phúc Thắng, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232860 Điểm BĐVHX Thanh Sơn Thôn Chợ, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232850 Điểm BĐVHX Thanh Luận Thôn Thanh Bình, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232810 Điểm BĐVHX Long Sơn Thôn Hạ, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232830 Điểm BĐVHX Dương Hưu Thôn Thoi, Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232620 Điểm BĐVHX Hữu Sản Thôn Sản 2, Xã Hữu Sản, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232710 Điểm BĐVHX Cẩm Đàn Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232500 Bưu cục cấp 2 Sơn Động Thôn Thượng, Xã An Châu, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232770 Điểm BĐVHX Tuấn Đạo Thôn Bãi Chợ, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232540 Điểm BĐVHX Lệ Viễn Thôn Nà Phai, Xã Lệ Viễn, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232520 Điểm BĐVHX An Lập Thôn Mặn, Xã An Lập, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232800 Điểm BĐVHX Bồng Am Thôn Am, Xã Bồng Am, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232600 Điểm BĐVHX Vân Sơn Thôn Phe, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232680 Điểm BĐVHX Chiên Sơn Thôn Chiên, Xã Chiên Sơn, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232750 Điểm BĐVHX Yên Định Thôn Nhân Định, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232640 Điểm BĐVHX Giáo Liêm Thôn Rèm, Xã Giáo Liêm, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232690 Điểm BĐVHX Quế Sơn Thôn Rọp, Xã Quế Sơn, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232560 Điểm BĐVHX An Lạc Thôn Biểng, Xã An Lạc, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232856 Điểm BĐVHX Đồng Rì Thôn Đồng Rì, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232767 Hòm thư Công cộng độc lập Khu 1, Thị Trấn An Châu, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232898 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Đồng Băm, Xã Thạch Sơn, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232595 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Ao Bồng, Xã Vĩnh Khương, Huyện Sơn Động
Bắc Giang Huyện Sơn Động 232872 Hòm thư Công cộng Độc lập Thôn Thanh Chung, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động

Mã ZIP Bắc Giang – Huyện Tân Yên

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bắc Giang Huyện Tân Yên 235300 Bưu cục cấp 2 Tân Yên Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235510 Bưu cục cấp 3 Nhã Nam Khu phố Tiến Thắng, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235570 Bưu cục cấp 3 Phúc Sơn Thôn Lữ Vân, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235780 Bưu cục cấp 3 Kim Tràng Đội 7 Hàng Cơm, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235880 Điểm BĐVHX Ngọc Vân Thị tứ Đình Thông, Xã Ngọc Vân, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235520 Điểm BĐVHX Đại Hóa Thôn Đọ 1, Xã Đại Hoá, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235450 Điểm BĐVHX An Dương Xóm Cầm, Xã An Dương, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235330 Điểm BĐVHX Cao Thượng Thôn Phố Bùi, Xã Cao Thượng, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235720 Điểm BĐVHX Cao Xá Thôn Hậu, Xã Cao Xá, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235350 Điểm BĐVHX Hợp Đức Thôn Lục Liễu Trên, Xã Hợp Đức, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235590 Điểm BĐVHX Lam Cốt Thôn Tân Lập, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235550 Điểm BĐVHX Lan Giới Thôn Bãi Trại, Xã Lan Giới, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235760 Điểm BĐVHX Liên Chung Thôn Hậu, Xã Liên Chung, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235390 Điểm BĐVHX Liên Sơn Thôn Quân, Xã Liên Sơn, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235630 Điểm BĐVHX Ngọc Châu Thôn Tân Châu, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235810 Điểm BĐVHX Ngọc Lý Thôn Làng Đồng, Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235830 Điểm BĐVHX Ngọc Thiện Thôn Tân Lập 1, Xã Ngọc Thiện, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235370 Điểm BĐVHX Phúc Hoà Thôn Phúc Lễ, Xã Phúc Hoà, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235480 Điểm BĐVHX Quang Tiến Thôn Cầu Đen, Xã Quang Tiến, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235660 Điểm BĐVHX Song Vân Thôn Đông Lai, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235420 Điểm BĐVHX Tân Trung Thôn Đanh, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235680 Điểm BĐVHX Việt Ngọc Thôn Phú Thọ 1, Xã Việt Ngọc, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235959 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Bãi Ban, Xã Nhã Nam, Huyện Tân Yên
Bắc Giang Huyện Tân Yên 235930 Bưu cục cấp 3 Quảng Phúc Thôn Đường 284, Xã Quế Nham, Huyện Tân Yên

Mã ZIP Bắc Giang – Huyện Việt Yên

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bắc Giang Huyện Việt Yên 236100 Bưu cục cấp 2 Việt Yên Khu phố Ii, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236350 Bưu cục cấp 3 Sen Hồ Phố Ga Sen Hồ, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236220 Điểm BĐVHX Kè Tràng Xóm Chín, Xã Việt Tiến, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236310 Bưu cục cấp 3 Hồng Thái Xóm Bãi Bò, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236430 Điểm BĐVHX Tam Tầng Thôn Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236200 Điểm BĐVHX Thượng Lan Thôn Thượng, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236140 Điểm BĐVHX Minh Đức Thôn Cầu Treo, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236120 Điểm BĐVHX Nghĩa Trung Thôn Tĩnh Lộc, Xã Nghĩa Trung, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236340 Điểm BĐVHX Tăng Tiến Thôn Chùa, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236450 Điểm BĐVHX Vân Hà Thôn Yên Viên, Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236370 Điểm BĐVHX Ninh Sơn Thôn Phúc Ninh, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236410 Điểm BĐVHX Vân Trung Xóm 1, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236290 Điểm BĐVHX Trung Sơn Thôn Chợ Nhẫm, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236240 Điểm BĐVHX Hương Mai Thôn Xuân Lạn, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236390 Điểm BĐVHX Tiên Sơn Thôn Hạ Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236360 Điểm BĐVHX Quảng Minh Thôn Đình Cả, Xã Quảng Minh, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236270 Điểm BĐVHX Bích Sơn Thôn Vàng, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236170 Điểm BĐVHX Tự Lạn Thôn Cầu, Xã Tự Lạn, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236355 Bưu cục cấp 3 KCN Đình Trám Thôn My Điền, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên
Bắc Giang Huyện Việt Yên 236439 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên

Mã ZIP Bắc Giang – Huyện Yên Dũng

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237200 Bưu cục cấp 2 Yên Dũng Tiểu Khu 5, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237350 Bưu cục cấp 3 Tân Dân Phố Tân An, Thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237510 Điểm BĐVHX Nội Hoàng Thôn Trung, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237530 Điểm BĐVHX Yên Lư Thôn An Thái, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237430 Điểm BĐVHX Nham Sơn Thôn Minh Phượng, Xã Nham Sơn, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237220 Điểm BĐVHX Cảnh Thụy Xóm 7, Xã Cảnh Thụy, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237560 Điểm BĐVHX Tư Mại Thôn Bắc Am, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237610 Điểm BĐVHX Đồng Phúc Thôn Việt Thắng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237320 Điểm BĐVHX Xuân Phú Thôn Đông Phú, Xã Xuân Phú, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237280 Điểm BĐVHX Lãng Sơn Thôn Đông Thượng, Xã Lãng Sơn, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237580 Điểm BĐVHX Thắng Cương Thôn Phấn Lôi, Xã Thắng Cương, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237380 Điểm BĐVHX Tân Liễu Thôn Tân Độ, Xã Tân Liễu, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237340 Điểm BĐVHX Quỳnh Sơn Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237490 Điểm BĐVHX Tiền Phong Thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237370 Điểm BĐVHX Lão Hộ Thôn Toàn Thắng, Xã Lão Hộ, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237240 Điểm BĐVHX Tiến Dũng Thôn Ninh Xuyên, Xã Tiến Dũng, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237260 Điểm BĐVHX Đức Giang Thôn Mồ, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237390 Điểm BĐVHX Hương Gián Xóm Hấn, Xã Hương Gián, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237300 Điểm BĐVHX Trí Yên Thôn Nam Thành, Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237590 Điểm BĐVHX Đồng Việt Xóm Bè, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237345 Bưu cục cấp 3 Chợ Quỳnh Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237274 Bưu cục cấp 3 Thanh Vân Thôn Thanh Vân, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237210 Bưu cục cấp 3 Nham Biền Tiểu Khu 1, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng
Bắc Giang Huyện Yên Dũng 237352 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Kim Xuyên, Xã Tân An, Huyện Yên Dũng

Mã ZIP Bắc Giang – Huyện Yên Thế

Tỉnh

Huyện/Thị Xã

ZIP code/ Postal code

Bưu cục

Địa chỉ

Bắc Giang Huyện Yên Thế 234700 Bưu cục cấp 2 Yên Thế Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 235080 Bưu cục cấp 3 Bố Hạ Khu phố Thống Nhất, Thị Trấn Bố Hạ, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 234860 Bưu cục cấp 3 Mỏ Trạng Bản Mỏ Trạng, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 234890 Điểm BĐVHX Xuân Lương Thôn Làng Dưới, Xã Xuân Lương, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 234810 Điểm BĐVHX Canh Nậu Bản Đồn, Xã Canh Nậu, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 234861 Điểm BĐVHX Tam Tiến Bản Quỳnh Lâu, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 234770 Điểm BĐVHX Đồng Tiến Bản Trại Hạ, Xã Đồng Tiến, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 234750 Điểm BĐVHX Đồng Vương Bản La Xa, Xã Đồng Vương, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 234790 Điểm BĐVHX Tam Hiệp Thôn Yên Thế, Xã Tam Hiệp, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 234920 Điểm BĐVHX Tân Hiệp Thôn Đồng Tâm, Xã Tân Hiệp, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 234840 Điểm BĐVHX Tiến Thắng Thôn Tiến Thịnh, Xã Tiến Thắng, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 234940 Điểm BĐVHX An Thượng Thôn Tân Vân, Xã An Thượng, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 234960 Điểm BĐVHX Phồn Xương Thôn Phan, Xã Phồn Xương, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 235110 Điểm BĐVHX Đồng Tâm Thôn Liên Cơ, Xã Đồng Tâm, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 234720 Điểm BĐVHX Hồng Kỳ Thôn Trại Nhất, Xã Hồng Kỳ, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 234980 Điểm BĐVHX Đồng Lạc Thôn Thiều, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 235060 Điểm BĐVHX Tân Sỏi Thôn Phú Bản, Xã Tân Sỏi, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 235090 Điểm BĐVHX Bố Hạ Thôn Đồng Quán, Xã Bố Hạ, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 235000 Điểm BĐVHX Đồng Kỳ Thôn Cống Huyện, Xã Đồng Kỳ, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 235040 Điểm BĐVHX Đông Sơn Thôn Đông Kênh, Xã Đông Sơn, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 235020 Điểm BĐVHX Hương Vỹ Thôn Bo Non, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế
Bắc Giang Huyện Yên Thế 234730 Điểm BĐVHX Đồng Hưu Thôn Cổng Châu, Xã Đồng Hưu, Huyện Yên Thế

Mã bưu điện Bắc Giang (Zip code Bacgiang) nói riêng và mã bưu điện các tỉnh thành trên cả nước Việt Nam nói chung sẽ thường xuyên được cập nhật hoặc thay đổi. Vì vậy, để tránh sai sót khi sử dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh hay vận chuyển qua bưu điện, việc kiểm tra mã Zip code được cập nhật mới nhất để khai báo hoặc đăng ký sử dụng các dịch vụ gửi hàng hóa luôn là một việc làm cần thiết đối với tất cả mọi người.

Bên trên là bài viết về “Mã ZIP Bắc Giang năm 2023” do đội ngũ hekhacbiet.com tổng hợp mới theo Bộ TT&TT. Hi vọng bài viết sẽ mang lại thông tin hữu ích đến bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *