Sơ yếu lý lịch là một trong các loại giấy tờ cần thiết khi bạn đi xin việc hoặc hoàn thành hồ sơ để nhận công việc. Vậy, sơ yếu lý lịch tự thuật là gì? Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật gồm những nội dung nào? Bài viết sẽ làm rõ những vấn đề trên.

Sơ yếu lý lịch tự thuật là gì?

Sơ yếu lý lịch tự thuật hay lý lịch tự thuật chính là một tờ khai hoặc bản kê khai các thông tin về cá nhân như: Họ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn….cũng như những thông tin khác liên quan đến người khai và gia đình người khai. Đây cũng được coi là loại giấy tờ trích ngang hay còn gọi là sơ lược lý lịch dùng để xin việc. Trong hồ sơ xin việc hay hồ sơ học tập bắt buộc phải có sơ yếu lý lịch vì nhà tuyển dụng hay nhà trường sẽ phải xem xét và làm nền tảng để xử lí những công tác liên quan đến việc làm dữ liệu bảo hiểm hoặc thực hành các thủ tục tố tụng khác.

Ngược lại với sơ yếu lý lịch, CV (Curriculum Vitae) xin việc chỉ là cung cấp ngắn gọn cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước,  tóm tắt các chi tiết về trình độ học vấn, kinh nghiệm việc làm, kỹ năng công việc dùng khi ứng tuyển và xin việc, còn lý lịch tự thuật sẽ cung cấp đầy đủ nội dung hướng vào thông tin cá nhân hơn.

Vai trò của sơ yếu lý lịch tự thuật

Đối với các ứng viên, sơ yếu lý lịch tự thuật là một loại giấy tờ giới thiệu bản thân họ với nhà tuyển dụng. Đó cũng là loại hồ sơ xác thực để khẳng định bạn là một công dân hợp pháp, đủ điều kiện lao động và được pháp luật bảo vệ.

Sơ yếu lý lịch tự thuật của ứng viên đối với nhà tuyển dụng là một loại thủ tục giúp họ biết nhiều hơn về ứng viên của mình. Đó cũng giống như một loại bằng chứng có tính pháp lý khẳng định họ có đủ điều kiện để làm việc lao động. Từ bản lý lịch này nhà tuyển dụng còn biết quá trình trưởng thành, gia đình cũng như các hoạt động của ứng viên từ trước đến nay.

Những yêu cầu cơ bản khi viết sơ yếu lý lịch

Tờ sơ yếu lý lịch thường được xem xét đầu tiên bởi nhà tuyển dụng khi nhận hồ sơ của một người xin việc. Vì vậy, dựa trên sơ yếu lý lịch, nhà tuyển dụng có thể bước đầu đánh giá tính cách của ứng viêm: có cẩn thận hay không, có trình bày khoa học không, có gọn gàng không… Vì thế, hãy tạo cho mình một bản sơ yếu gọn gàng, khoa học nhất, làm nổi bật được điểm mạnh của bản thân và thực sự sáng tạo. Hãy chứng tỏ rằng bạn là một người đầy nhiệt huyết đối với công ty và vị trí mà họ đang cần.

Đồng thời, cần lưu ý các yêu cầu cơ bản sau:

– Viết sơ yếu lý lịch đúng và đủ thông tin, tránh lan man và đặc biệt là điền sai thông tin;

– Trình bày sạch đẹp, thống nhất về màu chữ, phông chữ (đánh máy), không tẩy xóa, thống nhất màu mực (viết tay);

– Ảnh nghiêm túc, đúng chuẩn ảnh thẻ, đúng cỡ ảnh 4×6

Trên đây là Mẫu Sơ yếu lý lịch và cách ghi chi tiết nhất đối với người lao động đi xin việc. Riêng cán bộ, công chức, viên chức sẽ sử dụng mẫu Sơ yếu lý lịch riêng.

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất.

Cách điền: Trang 1 là bìa của sơ yếu lý lịch:

Từ trang 2 trở đi sẽ khai bảo về thông tin cá nhân của người viết cũng như thông tin nhân thân của người viết đó, hoàn cảnh gia đình; …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————— 

Ảnh màu 4x6cm

(có đóng dấu giáp lai của

cơ quan xác nhận lý lịch)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

Họ và tên: …………………………………………………………………………….. Nam, nữ: ………………………

Sinh ngày ……. tháng …… năm ………………………………………………………………………………………..

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh thư nhân dân số: …………………………………. Nơi cấp: …………………………………………

Ngày…………………..tháng…………..năm……………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: Nhà riêng………………………………………….Di động………………………………….

Khi cần báo tin cho ai?ở đâu?: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số hiệu: ……………………………………

Ký hiệu: …………………………………..

Họ và tên: …………………………………………………Bí danh: ………………………………………………………

Tên thường gọi: ……………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………tháng……..năm………………………………..tại:…………………………………………………….

Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………………………………..Tôn giáo: ……………………………………………………….

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất ( hoặc cải tạo công thương nghiệp)……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thành phần bản thân hiện nay: ………………………………………………………………………………………….

Trình độ văn hóa: ………………………………..ngoại ngữ: …………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………. Loại hình đào tạo: ……………………………

Chuyên nghành đào tạo: ……………………………………………………………………………………………………

Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày………tháng……..năm…………………………………………………..

Nơi kết nạp: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Tình hình sức khỏe: ……………………………Cao………………………Cân nặng……kg.

Nghề nghiệp hoạc trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………….

Cấp bậc: …………………………………………………..Lương chính hiện nay: ……………………………..

Ngày nhập ngũ: ………………………………Ngày xuất ngũ: ……………………………………………………..

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………….

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố: …………………………………….Tuổi: …….Nghề nghiệp………………………………………….

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên mẹ: …………………………………….Tuổi: …….Nghề nghiệp…………………………………………….

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị từng người)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên vợ hoặc chồng: ………………………………….Tuổi: ………………………………………………………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………………

Nơi làm việc: …………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên các con:

1) …………………………………………………….. Tuổi: ………………….Nghề nghiệp: ……………………………

2) ………………………………………………………Tuổi: …………………. Nghề nghiệp: …………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm đến tháng năm Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng: …………………………………………………………………………………………………………………..

Kỷ luật: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tối xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định.

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, Xí nghiệp,

Chủ tịch UBND Xã, Phường

………………………………………………………

……………………………………………………….

……………………………………………………….

…… ngày ….. tháng ….. năm ….

Người khai ký tên

In / Sửa biểu mẫu

Mẫu sơ yếu lý lịch xin việc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————– 

Ảnh 4×6 cm

(đóng dấu giáp lai

của nơi xác nhận

hồ sơ)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.  

1. Họ và tên (chữ in hoa) ……………………………………………….Nam/nữ: …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Sinh ngày ….. tháng ….. năm …………………………………… nơi sinh: ………………………….………

3. Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………………………………….

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………..

5. Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………..

6. Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………………………..

7. Dân tộc: …………………………Tên tôn giáo: ………………………………………………………………………….

8. Số chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân ………………….. cấp ngày  ……/……./….  nơi cấp

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

9. Trình độ văn hóa …………………………………………………………………………………………………….

10. Kết nạp Đoàn TNCS

11. Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ……./……../……… tại ……………………………………………………..

12. Khen thưởng/ Kỷ luật……………………………………………………………………………………………………

13. Sở trường: …………………………………………………………………………………………………………………

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ, tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột)

1. Họ và tên cha: ……………………………………..năm sinh………………………………………………………….

– Nghề nghiệp hiện nay: …………………………………………………………………………………………………….

– Cơ quan công tác: …………………………………………………………………………………………………………..

– Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………………

2. Họ và tên mẹ: ……………………………………. Năm sinh: …………………………………………………………

– Nghề nghiệp hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………..

– Cơ quan công tác: ………………………………………………………………………………………………………….

– Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………..

3. Họ và tên Anh/chị em ruột: ………………………………..năm sinh: ……………………………………………..

– Nghề nghiệp hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………..

– Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………………………………………………

4. Họ và tên Anh/chị em ruột: ………………………………………………………..Năm sinh: …………………….

– Nghề nghiệp hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………..

– Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………………………………………………

5. Họ và tên Anh/chị em ruột: ……………………………………………………….Năm sinh: ……………………..

– Nghề nghiệp hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………..

– Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………………………………………………

III. TÓM TẮT QUÁ TÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm Tên trường hoặc cơ sở đào tạo Ngành học Hình thức đào tạo Văn bằng chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm Đơn vị công tác Chức vụ

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của chính mình.

Xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu

.……………………………………………………..

…………………………………………………….

……………………………………………………..

…… ngày …… tháng ….. năm ….

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

In / Sửa biểu mẫu

Hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật.

Thông thường khi mua hồ sơ xin việc thì trong đó đã bao gồm sơ yếu lý lịch khách hàng chỉ cần điền các thông tin theo đúng mẫu đã có sẵn nhưng để viết theo mẫu đó thì cũng cần phải có những kỹ năng viết nhất định để làm nổi bật nên sự nghiêm túc với công việc cũng như thế mạnh của bản thân. Chính vì vậy, khách hàng cần lưu ý về mặt hình thức và nội dung như sau:

Về mặt hình thức: 

Tờ sơ yếu lý lịch thường được xem xét đầu tiên bởi Nhà tuyển dụng nên thông qua hình thức của tờ lý lịch cũng đánh giá được ứng viên của mình có thực sự như mình mong muốn hay không.

Nguyên tắc để viết sở yếu lý lịch chuẩn quy định, người khai sơ yếu lý lịch cần phải nắm rõ những điều sau:

– Ảnh thẻ nghiêm túc, áo có cổ càng tốt, kích cỡ tùy thuộc vào loại sơ yếu lý lịch có thể 4×6 hoặc 3×4.

– Trình bày ngắn gọn, khoa học, không viết sai chính tả, viết rõ ràng không tẩy xóa trong sơ yếu lý lịch, các thông tin phải chuẩn chỉnh, chính xác

– Nếu đánh máy thì trình bày đúng font chữ, kích thước chữ còn nếu viết tay thì ghi một màu mực.

Khách hàng lưu ý về mặt hình thức như sau:

Về tiểu sử bản thân:  Đây là phần quan trọng trong sơ yếu lý lịch khách hàng cần Điền đúng, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, tránh những thông tin lan man và sai sự thật cụ thể những thông tin sau:

– Họ và tên người khai: Bạn cần viết đúng họ tên trong chứng minh thư của mình. Phần họ tên cần viết in hoa rõ ràng, các dấu trong tên cũng cần viết rõ ràng tránh để lại sai sót trong quá người người tuyển dụng nhận biết sai thông tin.

– Giới tính: điền đúng theo giấy khai sinh.

– Năm sinh: Viết đúng năm sinh theo chứng minh thư.

-Dân tộc:  Trường hợp là con lai thì ghi quốc tịch của bố mẹ, còn lại phải ghi theo đúng quốc tịch của mình

– Tôn giáo: Theo đạo nào thì viết đạo đó, nếu không theo tôn giáo nào thì viết là tôn giáo “không”

– Nơi đăng ký thường trú: ghi rõ địa chỉ số nhà (đường phố, thôn); (xã, phường); (huyện, quận); (tỉnh. thành phố) nơi mà bạn đang cư trú theo quy định của pháp luật.

– Nơi ở hiện tại: Có thể tùng với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, đối với những người ở thuê, mượn thì ghi rõ địa điểm đang ở đó.

– Số điện thoại: có thể ghi 1 hoặc 2 số điện thoại để người nhận dễ liên lạc với bạn khi cần.

– Khi cần báo tin cho ai, ở đâu: Mục này sẽ ghi thông tin, địa chỉ và số điện thoại của người thân như bố, mẹ, anh em ruột,……..

– Bí danh: Ghi rõ bí danh nếu không có thì có thể ghi “không có”

– Trình độ văn hóa: Ghi đúng theo bằng cấp mình đã nhận được: 12/12 hoặc bổ túc văn hóa

– Ngày Kết nạp ĐTNCS: Thông tin này có thể xem trong sổ Kết nạp Đoàn.

– Ngày Kết nạp Đảng: Một số người chưa Kết nạp có thể bỏ qua vấn đề này.

– Khen thưởng/kỷ luật: Nếu không có thì ghi “không có” còn nếu đã được khen thưởng/kỷ luật thì ghi rõ ngày tháng năm khen thưởng/ kỷ luật.

– Trình độ ngoại ngữ: Ghi bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ mà bạn đã được cấp, trường hợp hệ bồi dưỡng ngoại ngữ thì ghi tình độ tiếng Anh A,B,C,D……

– Hoàn cảnh gia đình: Ghi rõ tên, năm sinh, quê quán, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp của những người thân trong gia đình như cha mẹ, cha mẹ nuôi;….

– Thành phần gia đình sau cải cách: Điền thông tin về thành phần gia đình như: cố nông, bần nông, trung nông…..

– Nghề nghiệp, tình độ chuyên môn: Liệt kê bằng cấp mà bạn đã đạt được.

– Cấp bậc lương: Nếu có thì ghi theo cấp bậc bạn được hưởng, còn không có thì ghi “không”.

– Lương chính hiện nay: Lương của bạn theo ngạch nào: kỹ sư, giáo viên, Luật sư;……trường hợp sinh viên mới ra trường xin viễ thì có thể ghi là “chưa có thu nhập”.

– Ngày nhập ngũ, xuất ngũ và lý do nhập ngũ, xuất ngũ: Ghi rõ ngày nhập và lý do.

Quá trình hoạt động của bản thân: Ghi rõ các hoạt động tỏng 12 năm trở lại.

Hồ sơ xin việc có giá trị khi người khai tiếng hành đóng dấu xác thực những thông tin mà bạn khai là đúng sự thật chính vì vậy, bạn cần đến các cơ quan có thẩm quyền để xin dấu xác nhận như: Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi mà bạn có hộ khẩu thường trú ở đó; Ủy ban nhân dân xã , phường hoặc phòng tư pháp, phòng công chứng tiện nhất nơi bạn đang cư trú. Xem thêm: Có được xác nhận sơ yếu lý lịch mà không cần về nơi thường trú không?

Trên đây là bài viết về Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật, nếu các bạn có thắc mắc liên quan đến vấn đề trên hãy để lại bình luận bên dưới được chúng tôi tư vấn và giải đáp nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *